ประกาศโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข่าว: งานฝ่ายบริหารทั่วไป
ปฎิทินโรงเรียน
27มี.ค.2565 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนศึกษาม.1 ม.4 (รอบทั่วไป))
25มี.ค.565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6
12-15มี.ค.2565 ม.6 สอบGAT - PAT
11มี.ค.2565 โครงการสานฝันพี่สู่น้อง(ม.3ม.6)
5มี.ค2565 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2564
1มี.ค.2565 นายนิคม ปัญโญ และนายญาณรพัฒน์ แก้วที รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7-9มี.ค.2565 สอบปลายภาคเรียนที่2/2564
28ก.พ. - 4มี.ค2565 กีฬาสีภายในโรงเรียน
(เลื่อนกำหนดการ แจ้งอีกครั้ง) อบรมหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดแก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่
10มี.ค.2565 กิจกรรมวันคล้ายสถาปนายุวกาชาด "100ปียุวการชาดไทย" และพิธีมอบรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
12ก.พ.2565 นักเรียน ม.3และม.6 สอบO-NET
เลื่อนเป็น 16-18มี.ค.2565 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์
ผลงานความภาคภูมิใจ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน