20 ต.ค.2564 นักเรียน ม.ต้น รับการฉีดวัคซีน ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

วันที่พุธที่15 ต.ค.2564 เวลา 11.30 น. คณะครู/ฝ่ายงาน ได้ นำพานักเรียน [...]

15ต.ค2564 นักเรียน ม.ปลาย รับการฉีดวัคซีนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ รอบที่ 1 จำนวน 150 คน

วันที่ศุกร์ที่15 พ.ย.2564 เวลา 08.00 น. คณะครูฝ่ายงาน ได้ นำพานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 [...]

Go to Top