จบ ม.3 ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ เรียน+พัก+อาหาร ฟรีตลอดหลักสูตร

รายละเอียด :

เด็กที่จบ ม.3 แล้ว ฐานะเรียนต่อไม่ได้ แต่ต้องการจะเรียนต่อ สายอาชีพ เรียนฟรี ที่พัก อาหารฟรี ฟรีตลอดหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 1.ช่างไฟฟ้ากำลัง 2.ช่างยนต์ 3.ช่างอีเล็กทรอนิกส์ 4.อาหารและโภชนาการ 5.การโรงแรม 7.การตลาด 8.คอมพิวเตอร์ ติดต่อได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ชื่นชมไทย-เยอรมัน 116/2 หมู่ 10 ถนนแก่งคอย -บ้านนา ตำบลตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โดยท่าน ดร.มนูญ ชื่นชม ผู้ได้รับใบอนุญาต โทร. 085-16432780 / 081-994-1821 / 062-552-4664

ภาพกิจกรรม :
แนบไฟล์เอกสาร :
ส่งโดย :

ดร.รุ่งฤทัย ทองเณร

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข่าวกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง โดย
14 ก.ย.2565 นักเรียนอบรม สิทธิของผู้รับบริโภคและการป้องกันการกลลวงจากบริการในรูปแบบออนไลน์ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานบุคคล
6 กันยายน 2565 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ROV E-Sport ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ งานกลุ่มสาระเรียนรู้ / ฝ่ายวิชาการ
แจ้งผู้ปกครองทราบ ให้นำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับมายื่นขอรับค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ที่คุณครูประจำชั้น งานบริการ/อำนวยความสะดวก / ฝ่ายบริหารทั่วไป
จบ ม.3 ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ เรียน+พัก+อาหาร ฟรีตลอดหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป