1พ.ย.2565 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

รายละเอียด :

1พ.ย.2565 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

ภาพกิจกรรม :
แนบไฟล์เอกสาร :
news_files1667004819.jpg
ส่งโดย :

นายฐิติพันธุ์ บรรเทา

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข่าวกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง โดย
26-28ธ.ค.2565 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ฝ่ายบริหารทั่วไป
1-15 ธ.ค. 2565 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบโควต้า งานแนะแนว / ฝ่ายบริหารทั่วไป
1พ.ย.2565 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 ก.ย.2565 นักเรียนอบรม สิทธิของผู้รับบริโภคและการป้องกันการกลลวงจากบริการในรูปแบบออนไลน์ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานบุคคล