6 กันยายน 2565 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ROV E-Sport ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

รายละเอียด :

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ROV E-Sport เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จัดโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด มหาชน ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ (เอกสารแนบมาพร้อม)

ภาพกิจกรรม :
แนบไฟล์เอกสาร :
ส่งโดย :

นายณฐรัช อินมงคล

งานกลุ่มสาระเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ
ข่าวกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง โดย
14 ก.ย.2565 นักเรียนอบรม สิทธิของผู้รับบริโภคและการป้องกันการกลลวงจากบริการในรูปแบบออนไลน์ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายงานบุคคล
6 กันยายน 2565 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ROV E-Sport ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ งานกลุ่มสาระเรียนรู้ / ฝ่ายวิชาการ
แจ้งผู้ปกครองทราบ ให้นำบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับมายื่นขอรับค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ที่คุณครูประจำชั้น งานบริการ/อำนวยความสะดวก / ฝ่ายบริหารทั่วไป
จบ ม.3 ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ เรียน+พัก+อาหาร ฟรีตลอดหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารทั่วไป