รายละเอียดข่าวกิจกรรม

21-23 ม.ค. 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมSport Clinci โครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านกีฬา ประจำปี2565 โดยวิทยากร โค้ชเช เทควันโด

ภาพกิจกรรม : uploads/files/5qvah2t_ru7m1xn.jpg
เรื่อง : 21-23 ม.ค. 2565 กิจกรรมSport Clinci เทควันโด โค้ชเช
ป้ายคำ : กีฬา
หมวดหมู่ : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เขียนโดย : admin
เมื่อ : 2022-01-20
แนบไฟล์ :