รายละเอียดข่าวกิจกรรม

รับสมัครครูวิชาเอกเกษตร 1ตำแหน่ง ตั้งแต่ 17 - 23 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ ห้องงานบุคคล อาคาร1 ชั้น2 แนบเอกสารรายละเอียดมาด้วยข้างล่างนี้
ภาพกิจกรรม : uploads/files/5n3wst1qhyv70_e.png
เรื่อง : เปิดรับสมัครครูสาขาวิชาเอกเกษตร 1 อัดรา
ป้ายคำ : 4
หมวดหมู่ : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เขียนโดย : admin
เมื่อ : 2022-01-20
แนบไฟล์ : z6nlrhyg_ku0cb3.pdf