วันจันทร์ที่ 11ต.ค.2564 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมวางแผนในการดำเนินการก่อนเปิดเทอม ณ หอประชุมนิมนามโกวิท โรงเรียน