วันที่พุธที่15 ต.ค.2564 เวลา 11.30 น. คณะครู/ฝ่ายงาน ได้

นำพานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับการฉีดวัคซีน ที่ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์