วันที่ศุกร์ที่15 พ.ย.2564 เวลา 08.00 น. คณะครูฝ่ายงาน ได้ นำพานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รับการฉีดวัคซีน รอบที่ 1 จำนวน 150 คน  ที่ห้องประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์