7-15 ต.ค.2564 ติดตามผลนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์(ได้ 0,ร,มส)