มาตรการป้องกัน โรคโควิท-19

ใส่ หน้ากากอนามัย

เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร

ล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์

ตรวจสแกนวัดอุณหภูมิ

แบบตอบรับการอบรมเรื่อง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

ณ หอประชุมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมล่าสุด
กลุ่มงานวิชาการ

31ก.ค.2563 ประชุมครูพี่เสี้ยงนักศึกษาปฎิบัติการสอน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

28ก.ค.2563 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

กลุ่มงานวิชาการ

24ก.ค.2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1มารายงานตัวที่ รร.อุตรดิตถ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14ก.ค.2563 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ติดตามสถานะการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 สายพันธุ์ใหม่

มาตรการป้องกัน
" โรคโควิท-19 "
ภายในโรงเรียน