กิจกรรมวันรักต้นไม้ 22พ.ย.2562

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษจิกายน 2562 เพื่อเป็นการถวายสักการะ สมเด็จย่า อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยได้หันมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศด้วยการปลูกป่า สร้างทัศนวิสัยที่ดีให้กับบริเวณโรงเรียน

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here