รายละเอียดหนังสือ
31 young writers:เพ(ร)าะกล้า...ปากกาศิษย์
ผู้แต่ง : เยาวชน31คน
สำนักพิมพ์ : -
หมวด : 900
หมู่ : 928
เลขเรียกหนังสือ : 928,ป-พ
เลขผู้แต่ง: ป-พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: -
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: -
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: -
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10003835ว่าง จอง
20003836ว่าง จอง
30003856ว่าง จอง
40003857ว่าง จอง
50003858ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***