รายละเอียดหนังสือ
117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก
ผู้แต่ง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพิมพ์ : -
หมวด : 600
หมู่ : 634
เลขเรียกหนังสือ : 634,ก-ห
เลขผู้แต่ง: ก-ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: -
ปีที่พิมพ์: -
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: -
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: -
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000981ว่าง จอง
20000982ว่าง จอง
30000983ว่าง จอง
40000984ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***