ชื่อหนังสือ  
กดจุดรักาาโรคเกี่ยวกับตา แสดง 
กดจุดหยุดโจคปวดศีรษะ แสดง 
กดจุดหยุดผมขาว แสดง 
กดจุดหยุดโรคปวดศรีษะ แสดง 
กดจุดหยุดโรคปวดศีรษะ แสดง 
กดจุดหยุดอาการประสาทเสื่อม แสดง 
กบกลางธรณีพิบัติ แสดง 
กบนอกกะลา แสดง 
กบนอกกะลา แสดง 
กบนอกกะลา ..ปริศนาปลาสลิด 91 แสดง 
กบนอกกะลา ตุ๊กตาเพื่อนซี้ในอ้อมกอด แสดง 
กบนอกกะลา นักบินเส้นทางท้าผีน แสดง 
กบนอกกะลา นักผจญเพลิงวีรบุรุษในเปลวไฟ แสดง 
กบนอกกะลา..( ปลาคาร์พ) เล่ม 104 แสดง 
กบนอกกะลา..(ปลาคาร์พ) เล่ม 104 แสดง