ชื่อหนังสือ  
Top 10 ทัสกานี แสดง 
Top 10 เอเธนส์ แสดง 
What? รู้รอบเรื่องน่าทึ่งของโลก แสดง 
When : รู้รอบเหตุการณ์สำคัญของโลก แสดง 
Why ? ขั้วโลก แสดง 
Why ? คะลุย DNA พิศวง แสดง 
Why ? เคมี แสดง 
Why ? ชวนรู้เรื่องอึ แสดง 
Why ? เชื้อโรค แสดง 
Why ? ไดโนเสาร์ แสดง 
Why ? ตะลุย DNA พิศวง แสดง 
Why ? ตะลุยโลกใต้ทะเล แสดง 
Why ? ตะลุยโลกใต้พิภพ แสดง 
Why ? ตะลุยโลกเทคโนโลยี แสดง 
Why ? ตะลุยโลกธรรมชาติ แสดง