ชื่อหนังสือ  
31 young writers:เพ(ร)าะกล้า...ปากกาศิษย์ แสดง 
36 young writers แสดง 
365 กิจกรรมสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ แสดง 
40 วิธีการพูดจูงใจ แสดง 
44 ชีวประวัติผู้นำของโลก แสดง 
45 วิธีสร้างชีวีเป็นสุข แสดง 
5,039 มงคลนามชื่อดีมีโชคลาภ แสดง 
50 แนวคิดพิชิตใจลูกค้า แสดง 
5สหายผจญภัย แสดง 
5สหายผจญภัย แสดง 
60 เรื่องสั้น แสดง 
7 กลยุทธสู่ความมั่งคั่งและความสุข แสดง 
๗๐ บุคคลสำคัญอาเซียน แสดง 
9 เดือน 3วันในสงครามการค้า แสดง 
9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี แสดง