ชื่อหนังสือ  
กบนอกกะลา..(ปลาบึก) เล่ม 94 แสดง 
กบนอกกะลา..กระเพาะปลา แสดง 
กบนอกกะลา..ชูเปอร์สตาร์เล่ม98 แสดง 
กบนอกกะลา..ตอนกระเพาะปลา เล่ม 102 แสดง 
กบนอกกะลา..ปลาสลิด เล่ม 91 แสดง 
กบนอกกะลา..พลุ เล่ม 92 แสดง 
กบนอกกะลา..พลุวาดไฟไว้บนฟ้า แสดง 
กบนอกกะลา..มวยไทย เล่ม 97 แสดง 
กบนอกกะลา..มวยไทยเล่ม 97 แสดง 
กบนอกกะลา..มายากล เล่ม 103 แสดง 
กบนอกกะลา..มายากล เล่ม 103 แสดง 
กบนอกกะลา..แมลงสาบพันธ์อึด ล.96 แสดง 
กบนอกกะลา..ลูกโป่งสวรรค์ แสดง 
กบนอกกะลา..เล่ม 107 แสดง 
กบนอกกะลาอัญมณีบินได้ แสดง