ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภาวนา  มีรอด
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นางภาวนา  มีรอด
หัวหน้าฝ่าย

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางภาวนา มีรอด


นายธนพงษ์  คิดอ่าน
น.ส. ลภัสรดา ทองปลิว

นายจิรายุ ศุภกันญมณี

น.ส. วารินทร์ สวนมะลิ


นางอรวรรณ  คิดอ่าน
น.ส กัญญารัตน์ บำรุงกิจ

น.ส. สร้อยสุดา คะจรรยา

น.ส. พรนภัส แดงกองโค


นายเอกพล ยศแสน

น.ส.ทาริกา  กองบุญเรือง
นายณัฐพงศ์ ศรีประเสริฐ

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.