5-7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์

0
19

ระหว่าง วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ คลองจระเข้ ตำบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here