4ต.ค.2562 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2563

0
52

เมื่อวันศุกร์ที่ 4ต.ค.2562 เวลา08.30 น. โรงเรียนได้จัดอบรมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ณ หอประชุมม่วง-ขาว