29เม.ย.2562 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปรับสภาพนักเรียนใหม่

0
46

เมื่อวันจันทร์ที่29 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านค่านิยมอันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่าง วันที่29-30เมษายน 2562 โดยนายชลิต ธนวัฒน์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์1) เป็นประธานพิธีและกล่าวโอวาทแก่นักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 ณ ห้องประชุมม่วง-ขาวโรงเรียน

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here