30ก.ย.2562 ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน

25ก.ค.2561 งานเกษตรอุตรดิตถ์แฟร์ จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานงานเกษตรแฟร์ มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร ส่งเสริมการตลาดและความมั่นคงด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ “มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561”

0
78

30ก.ย.2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน หน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here