24พ.ค.2562 โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์ รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0
34

วันศุกร์ที่ 24 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประธานกล่าวเปิด รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here