23ต.ค.2562 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก ร.5 วันปิยะมหาราช

0
24

คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 หรือวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล ณ.ลาน ร.5 อุตรดิตถ์

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here