22มิถุนายน2562 นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2

0
22

เมื่อวันอาทิตย์ที่2 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. ครูและบุคลากรทางศึกษาและนักเรียนแกนนำ เข้าการอบรม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยกองการศึกษา อบจ.อุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมโรงเรียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here