21มิถุนายน2562 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นให้กับเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์

0
28

เมื่อวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2562 เวลา09.00 น. นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ประธานพิธีใน ” โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นให้กับเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ” ประจำปีงบประใมาณ 2562 วิทยากรผู้บรรยาย คณะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ความรู้และทักษะแก่นักเรียน จัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ.ห้อง 3DRoom โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here