21มิถุนายน2562 นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1

0
18

เมื่อวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2562 เวลา10.00 น. นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ประธานพิธีใน ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” แก่ครูและบุคลากรแกนนำ โดยกองการศึกษา อบจ.อุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมโรงเรียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here