2-6เม.ย.2562 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

0
10

รหว่างวันที่ 2-6เม.ย.2562 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here