15มิ.ย.2562 ประชุมผู้ปกครอง

0
13

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชลาวุธ บุญเกตุ ( ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ) ประธานพิธีเปิด “ประชุมผู้ปกครอง” ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2562 เวลา11.00 น. ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาประจำห้อง และคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ณ.หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์