15พ.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

0
21

เมื่อวันพุธที่15พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ( รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้อง3D Room

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here