10 เม.ย.2562 อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม อบจ.อุตรดิตถ์

0
42

วันพุธ ที่ 10 เม.ย.2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวึดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 โดย นายไพบูลย์ วีรบุตร์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนอุตรดิตถ์) ประธานในพิธี วิทยากรผู้บรรยายโดย นายประวิทย์ เปรื่องการ ( ผู้ชำนาญการพิเศษ และอนุกรรมการด้านมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบจต. ) ณ ศาลาประชาคมอบจ.อุตรดิตถ์

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here