25พ.ย.2562 วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติและบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here