ชมรม TO BE NUMBER ONE รับพระราชทานรางวัล’ดีเด่น’ ระดับภาคเหนือ ปี 2562

0
32

วันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับดีเด่น ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกรกฎา 2562 ต่อไป

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here