แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

22เม.ย.2562 โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา2562

0
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา08.30น. ดร.กฤษต์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1, และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2562 ในระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ...

9 เม.ย.2562 รายงานตัว และปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

0
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษต์ ไชยวงศ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) เป็นประธานในกิจกรรม" รายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 " ...

9 เม.ย.2562 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่

0
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ โดย นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) พร้อมคณะ...

28 มีนาคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา

0
ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา รุ่นที่ 1 ในวันที่  2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

26ม.ค.2562 มอบตัวนักเรียนใหม่ รอบโควต้า ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2562

0
เมื่อวันเสาร์ที่ 26ม.ค.2562 เวลา09.00 น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ รอบโควต้า ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2562 พร้อมรับการมอบรายงานตัว เอกสาร เครื่องแบบชุดแต่งกาย และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุมม่วง-ขาว

24-27 ธ.ค.2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

0
24-27 ธ.ค.2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

24ต.ค2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียน ภาคเรียนที่2

0
24ต.ค2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียน ภาคเรียนที่2