9 เม.ย.2562 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ โดย นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) พร้อมคณะ...

28 มีนาคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา

ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา รุ่นที่ 1 ในวันที่  2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

26ม.ค.2562 มอบตัวนักเรียนใหม่ รอบโควต้า ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 26ม.ค.2562 เวลา09.00 น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ รอบโควต้า ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2562 พร้อมรับการมอบรายงานตัว เอกสาร เครื่องแบบชุดแต่งกาย และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุมม่วง-ขาว

24-27 ธ.ค.2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

24-27 ธ.ค.2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

24ต.ค2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียน ภาคเรียนที่2

24ต.ค2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียน ภาคเรียนที่2

24ก.ย.2561 ม.4ศึกษาดูงาน เขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์

24ก.ย.2561 ม.4ศึกษาดูงาน เขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์