31ก.ค.2563 ประชุมครูพี่เสี้ยงและนักศึกษาปฎิบัติการสอน

เมื่อวันที่ 31ก.ค.2563 ประชุมครูพี่เสี้ยงนักศึกษาปฎิบัติการสอน ในสถานศึกษา โดยครุศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์