24ก.ค.2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1มารายงานตัวที่ รร.อุตรดิตถ์

0
25

24ก.ค.2563 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1มารายงานตัว ณ รร.อุตรดิตถ์