14ก.ค.2563 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.ค.2563 เวลา 09.00น. นางภาวนา มีรอด (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย ณ หอประชุมโรงเรียน