9ก.ค.2563 พิธีไหว้ครู

9ก.ค.2563 ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2563 ณ หอประชุมโรงเรียน