งานตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิท-19แจกนักเรียน

เมื่อวันที่ 12มิ.ย.2563 เวลา 08.30 น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรผู้บรรยายเรื่องงานตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิท-19แจกนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน