แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน January 2020

11ม.ค.2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย อบจ.อุตรดิตถ์

0
เมื่อวันที่11 มกราคม2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ เปิดนิทรรศการ ทายตอบปัญหา งานประดิษฐ์ โดย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการคิดสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนไทย รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม...

27ธ.ค.2562 กีฬาสีภายใน

0
27ธ.ค.2562 กีฬาสีภายใน