แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน December 2019

14 ธ.ค. 62 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านกีฬาของนักเรียน ร.ร. อบจ.อุตรดิตถ์ ปี 2563

0
เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุม...

การนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562

0
การประกวดแข่งขันผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชิงชนะเลิศรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา ประจำปี 2562

เตรียมตัวอย่างไรสำหรับการประกวด

0
เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในการเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE

อะไรคือ TO BE NUMBER ONE?

0
รู้จักกันรึเปล่าครับว่า ทูบีคืออะไร แล้วทำทูบีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

6 ธ.ค. 62 แข่งขันตอบปัญหาการจำแนกพืชณ งานเกษตรแฟร์ 62

0
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมการตอบปัญหาการจำแนกพืช ระดับม.ปลาย ณ งานเกษตรแฟร์ 62 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ทีม ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1...

5-7 ธ.ค. 2562 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์

0
ระหว่าง วันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์...

30พ.ย.2562 ประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชลิต ธนวัฒน์ (รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 /2562 ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะหารือกับครูที่ปรึกษา พร้อมร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นกระพี้ (ต้นไม้ประจำโรงเรียน)

25พ.ย.2562 วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติและบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

กิจกรรมวันรักต้นไม้ 22พ.ย.2562

0
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษจิกายน 2562 เพื่อเป็นการถวายสักการะ สมเด็จย่า อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยได้หันมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศด้วยการปลูกป่า สร้างทัศนวิสัยที่ดีให้กับบริเวณโรงเรียน