sssssss

จดหมายเหตุรายเดือน July 2019

5 ก.ค. 2562 ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยขอเชิญลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

แบบสำรวจความคิดเห็นแบบสำรวจความคิดเห็น
“พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”
โครงการขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวระดับชาติ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
close-link