แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน June 2019

27มิถุนายน2562 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

0
เมื่อวันพฤหัสดี 27มิถุนายน2562 เวลา 09.00 น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

22มิถุนายน2562 นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2

0
เมื่อวันอาทิตย์ที่2 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. ครูและบุคลากรทางศึกษาและนักเรียนแกนนำ เข้าการอบรม " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " โดยกองการศึกษา อบจ.อุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมโรงเรียน

21มิถุนายน2562 นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1

0
เมื่อวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2562 เวลา10.00 น. นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ประธานพิธีใน " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " แก่ครูและบุคลากรแกนนำ โดยกองการศึกษา อบจ.อุตรดิตถ์ ณ.หอประชุมโรงเรียน

21มิถุนายน2562 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นให้กับเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์

0
เมื่อวันเสาร์ที่21 มิถุนายน2562 เวลา09.00 น. นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ประธานพิธีใน " โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นให้กับเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ " ประจำปีงบประใมาณ 2562 วิทยากรผู้บรรยาย คณะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ความรู้และทักษะแก่นักเรียน จัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ.ห้อง 3DRoom โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

21มิถุนายน2562 อบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0
21มิถุนายน2562 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียน

21มิถุนายน2562 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นให้เยาวชน

0
21มิถุนายน2562 เวลา 09.00น. นักเรียนเข้ารับการอบรม " โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นให้เยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ " ประจำปี พ.ศ.2562 โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

เพลงมาร์ชโรงเรียน

0
เนื้อร้อง: นายกฤตย์ ไชยวงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)/ นายฐิติพันธุ์ บรรเทา (ผู้ช่วยครู) ทำนอง: นายฐิติพันธุ์ บรรเทา (ผู้ช่วยครู)

15มิ.ย.2562 ประชุมผู้ปกครอง

0
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชลาวุธ บุญเกตุ ( ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ) ประธานพิธีเปิด "ประชุมผู้ปกครอง" ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2562 เวลา11.00 น. ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาประจำห้อง และคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ณ.หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

13มิ.ย.2562 พิธีไหว้ครู

0
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 0900 น. นายชลาวุธ บุญเกตุ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์) ประธานในพิธีวันไหว้ครู ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา2562 ณ หอประชุมโรงเรียน