แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน March 2019

28 มีนาคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา

ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา รุ่นที่ 1 ในวันที่  2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ชมรม TO BE NUMBER ONE รับพระราชทานรางวัล’ดีเด่น’ ระดับภาคเหนือ ปี 2562

0
วันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับดีเด่น ระดับประเทศ ณ...

26มี.ค.2562 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย

0
เมื่อวัน26มี.ค.2562 เวลา09.00 น. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์