แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน February 2019

14ก.พ.2562 ศึกษาดูงานสถานศึกษานำร่องที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเลิกทรอนิกส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ThaiLand4.0

เมื่อวันที่14 ก.พ.2562 นายกฤษต์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากร พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานสถานศึกษานำร่องที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเลิกทรอนิกส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ThaiLand4.0 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

Protected: โปรแกรมปลดรหัสผ่านไฟล์งานMs.Office

0
ElcomSoft_Advanced_6.32.1622Download