แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน January 2019

26ม.ค.2562 มอบตัวนักเรียนใหม่ รอบโควต้า ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2562

0
เมื่อวันเสาร์ที่ 26ม.ค.2562 เวลา09.00 น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ รอบโควต้า ม.1,ม.4 ปีการศึกษา2562 พร้อมรับการมอบรายงานตัว เอกสาร เครื่องแบบชุดแต่งกาย และสวัสดิการต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุมม่วง-ขาว

26-27ม.ค.2562 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 (โควต้า)ประจำปีการศึกษา2562

0
08.30-09.00น. ลงทะเบียน (แจกหนังสือสัญญาผู้ปกครอง ใบจองเครื่องแบบนักเรียน)09-09.15น. ชมวิดีัศน์แนะนำโรงเรียน09.15-09.30น. ผอ.โรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่และผู้ปกครอง09.30-12.00 น. การมอบตัวนักเรียนโต๊ะที่1 ชุดเครื่องแบบนักเรียนโต๊ะที่2 ชุดพละ โต๊ะที่3 ชุดผ้าไทย โต๊ะที่4 อุปกรณ์เครื่องหมายประดับโรงเรียน โต๊ะที่5 กระเป๋านักเรียน ประกันอุบัติเหตุ

ไฟล์รูปภาพ-บุคลากรโรงเรียน

0
https://drive.google.com/file/d/1t9dRZyYAe9Mu7hbT9Kd5PJPfnImmrq0c/view?usp=sharing

เพลงบรรเลงประกอบการแสดงพื้นบ้าน4ภาค

0
เพลงบรรเลง_การแสดงพื้นบ้าน4ภาคDownload