32.9 C
Uttaradit
Friday, October 18, 2019
sssssss

จดหมายเหตุรายปี 2019

ลงการ์ดจอ Graphic Card GeForce GT 630 installation on 64bit Ubuntu 15.04

here is an easier way of installing the latest Nvidia Drivers on ubuntu. Open terminal Ctrl+alt+TRemove all previous installations...
video

4ต.ค.2562 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 4ต.ค.2562 เวลา08.30 น. โรงเรียนได้จัดอบรมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ณ หอประชุมม่วง-ขาว

1ต.ค.2562 ประชุมความพร้อมการจัดการความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562

1ต.ค.2562 คณะครูกลุ่มสาระเข้าร่วม ประชุมความพร้อมการจัดการความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต39 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต1 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

26ก.ย.2562 ร่วมทำบุญงานศพ บิดาของเด็กหญิงปิยะฉัตร เกตุเนียม นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ร่วมทำบุญงานศพ บิดาของเด็กหญิงปิยะฉัตร เกตุเนียม นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ยอดรวมเงินทำบุญในครั้งนี้ 2,030.50 บาท (สองพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)

26 ก.ย.2562 สภานักเรียน บริจาคเครื่องสำอางค์ให้แก่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สำหรับแต่งหน้า

26 ก.ย.2562 สภานักเรียน บริจาคเครื่องสำอางค์ให้แก่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สำหรับแต่งหน้าศพ

24 ก.ย.2562 ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2

24 ก.ย.2562 น.ส.พวงเพชร ศรีน่วม ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2 งานเทศกาลลางสาดอุตรดิตถ์ ประจำปีที่2562

30ก.ย.2562 ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน

30ก.ย.2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน หน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร

5 ก.ค. 2562 ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยขอเชิญลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ