แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน October 2018

24ต.ค2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียน ภาคเรียนที่2

0
24ต.ค2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะนักเรียน ภาคเรียนที่2

22ต.ค2561 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

22ต.ค2561 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้อง E-Classroom3d

16ต.ค2561 ประชุมครูพี่เสี้ยง

16ต.ค2561 ประชุมครูพี่เสี้ยงและนศ.ฝึกสอน ห้อง 3D