แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน September 2018

24ก.ย.2561 ม.4ศึกษาดูงาน เขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์

0
24ก.ย.2561 ม.4ศึกษาดูงาน เขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์

21ก.ย.2561 วันเยาวชนแห่งชาติ

0
21ก.ย.2561 วันเยาวชนแห่งชาติ

14 ส.ค.2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0
14 ส.ค.2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แข่งขันจรวด โยนโลกโป่งน้ำ ตอบปัญหา วาดภาพ แข่งรถพลังงานลม ชมนิทรรศการ ประกวดการแต่งกาย

4ส.ค.2561 อบรมงานสารบรรณ

0
4ส.ค.2561 อบรมงานสารบรรณ ห้อง3D

1ธ.ค.2560 ชนะเลิศ เปตองระดับประเทศ นครภูเภ็ตเกมส์

0
1ธ.ค.2560 ชนะเลิศ เปตองระดับประเทศ นครภูเภ็ตเกมส์ รุ่นอายุไม่เกิน 16ปี กีฬา อปท แห่งประเทศไทย

30ส.ค.2561 พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

0
30ส.ค.2561 พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

26มิ.ย.2561 TO BE NUMBER ONE

0
26มิ.ย.2561 แนะนำการเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

0
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลดhttps://mega.nz/#!ryBA3a4Q!5yuiq8SMdPyOVJEpJWa8gQg6zoTZRjB0tCf5pOQrwQg

26ก.ค.2561 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0
26ก.ค.2561 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งเสริมความรู้รักษาวัฒนธรรมภาษาไทย ณ หอประชุม